Livet mellem Livene Hypnoterapi / Sjæle og guider

Sjæle og guider

Universet er intelligent. Nogle sjæle tager ikke direkte hjem efter dødstidspunktet; de kan virke forstyrrende på mennesker, der er opmærksomme og følsomme overfor energi. Vi kalder de sjæle for spøgelser.
 
Vil vi være fri for forstyrrende energi og uro i vores hjem på jorden, kan vi selv gøre noget ved det , netop fordi vi selv er sjæle. Find først ud af, om der er helt naturlige jordplans-årsager til generne.Tag en beslutning om ikke at være bange; det er generende, men ikke farligt. Det kan være en af dine kære, der vil gøre dig opmærksom på, at livet fortsætter.
Hvordan ville du selv gøre, hvis du ikke havde en fysisk krop?
 
Behold din sunde fornuft og begge ben på jorden; tag det roligt. Smil lidt ad gamle skrøner om at blive besat osv.
Er det for meget for dig, så sæt dig ned, luk dine øjne, bliv stille og bed energien/sjælen om at tage hjem eller i det mindste finde sig et andet sted. Bed i dine tanker din egen guide/vejleder om hjælp.
 
Omkring sjæle (spøgelser) er der forskellige faktorer, der kan sættes sammen: Tid eksisterer ikke i den åndelige verden. Vi har også som sjæle vores fri vilje. På jordplan kan det være umodne sjæle, der har svært ved at acceptere at have mistet livet uventet, fordi de kom på afveje fra den overordnede plan. De føler måske, at deres fri vilje er blevet modarbejdet, at der er pludselig ændring i den karmiske løbebane, og opfatter det hele som uventet og uretfærdigt. Nogle sjæle vil gerne blive lidt på jordplanet for at trøste deres kære, har uafsluttede ting på jorden eller tilknytning til mennesker eller steder.
 
Sjæle kommer tilbage fra den åndelige verden og besøger kendte steder.  
Sjæle leger og træner på jordplanet, eller kommer for at hjælpe os.  
Sjæle svæver rundt og venter på at forene sig med et nyt foster inden en ny inkarnation.  
Sjæle kommer og bruger spiritualist medier som hjælp i kommunikation med os inkarnerede. Der er rigtig mange faktorer, der gør sig gældende.
 
Men: Sjæle ved godt, at de er døde, og vore guider/vejledere ved det, så snart vi dør. Der er særlige vejledere, der holder øje med sjæle, der ikke kommer direkte hjem.
 
Guider/vejledere er forskellige; nogle guider er mere nonchalante og lader sjælen svæve så længe den har lyst, men før eller siden er alle sjæle selv klar til at vende hjem og blive klar til en ny inkarnation. Ingen lades i stikken eller "kommer i klemme" mellem livet og den åndelige verden.
 
Vores permanente hjem er et sted med planlægning, accept og ubetinget kærlighed.
 
Universet er egentlig ret intelligent.
 
www.livetmellemlivene.dk | Bistrupvej 172, 3460 Birkerød - Denmark | Tlf.: 27 89 83 50 | monalindell@outlook.dk