Om Hypnose

 
Der er kke noget mystisk ved hypnose. Det er en tilstand vi alle kender fra hverdagen, som når vi dagdrømmer eller er optaget af noget spændende.
 
Al hypnose er egentlig selvhypnose.
En behagelig afslappet tilstand, hvor din opmærksomhed er fokuseret på dine egne indre oplevelser.Du har hele tiden kontrollen og kan afbryde sessionen hvis du vil.
 
Dit bevidste sind er din vågne tilstand hvor du fokuserer på aktuelle handlinger.
 
Dit ubevidste sind indeholder al viden om dig fra det øjeblik du blev skabt, det du har oplevet,følt,hørt,set osv. Det er dit reservoir af evner og ressourcer, hele dit personlige potentiale.Det ved hvordan du fungerer optimalt, helbredsmæssigt, intelligensmæssigt og følelsesmæssigt.
 
Dit ubevidste sind samler information og gør dig opmærksom på forskellige ting. Det udarbejder motivation og handlekraft og gør alt for at bringe dig i din optimale tilstand. Dit ubevidste sind indeholder også erindringer om oplevelser i tidligere liv.
 
Dit overbevidste sind indeholder viden og erindringer om livet mellem livene (sjæletilstanden)
www.livetmellemlivene.dk | Bistrupvej 172, 3460 Birkerød - Denmark | Tlf.: 27 89 83 50 | monalindell@outlook.dk